Základové desky

martineves                   

základové desky v obcích Malšovice, Zbizuby, Dubenec u Příbrami, Martiněves u Děčína, Vrskmaň,

Česká Kamenice, Žďár u Mnichova Hradiště, Zálesní Lhota, Mnichovo Hradiště, Drnholec, Podolanka

Kokonín u Jablonce nad Nisou, Dlažkovice, atd......

Pozemní stavby   

             

stavba haly RTW Turnov, základy obchodního centra Týniště n.O., rekonstrukce objektu a komunikací

vojenská hláska Svatobor u Sušice, stavební část stavby zauhlovací most G elektrárna Chvaletice,

skladová hala Alfa3 Luže atd ....

Inženýrské sítě

              

plynovodní přípojka Mounfield Pardubice, areálová kanalizace Mountfield Pardubice, přepad a odtok

odpadních vod Synthesia Pardubice, přípojka splaškové a dešťové kanalizace Billa Pardubice

Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce malé vodní nádrže Velká Bučina